Hoe ons lesmateriaal is opgebouwd

 • inhoudsopgave
 • gebruikte afkortingen
 • de lesstof

  - leerdoelen
  - wetteksten
  - belangrijke onderdelen
  - uit het hoofd leren
  - schema's
  - kernwoorden
  - begrippenlijst
  - praktijkvoorbeelden
  - duidelijk lesmateriaal

lesmateriaal nivoo

1. Inhoudsopgave

Ieder hoofdstuk in het boek is op dezelfde manier opgebouwd. Achtereenvolgens worden behandeld:

 • Het doel van de wet 
 • Belangrijke definities
 • De van belang zijnde artikelen
 • Afhandeling van de strafbare feiten
 • Toepassing bevoegdheden

2. Gebruikte afkortingen

Aan het begin van ieder hoofdstuk staan alle gebruikte afkortingen vermeld. Handig om snel een afkorting op te zoeken.

3. de lesstof

In onze lesstof komen de volgende onderdelen voor:

Leerdoelen
Deze zijn bedoeld als leidraad voor de cursist. Daarom zijn ze duidelijk per onderdeel in het blauw aangegeven. Op die manier weet de cursist wat hij aan het einde van opleiding moet kennen.
Wetteksten
Deze worden in aparte kleur weergeven. Na de wettekst volgt een duidelijke en praktische toelichting.
Belangrijke onderdelen
Deze onderwerpen verdienen tijdens de studie extra aandacht.
Belangrijke onderdelen boek
Uit het hoofd leren
Dit icoontje word weergeven als het verstandig is om de lesstof uit uw hoofd te leren.
uit het hoofd leren icon
Schema's
Dit zijn vaak overzichten of samenvattingen van de tekst, die erop volgt of aan vooraf is gegaan.
schema icon
Kernwoorden
Om snel de kern van een tekstgedeelte te achterhalen, treft u in de marge kernwoor-den aan. Ideaal om snel nog eens de stof door te nemen!
Begrippenlijst
In ons lesmateriaal zijn vele begrippen verwerkt. Om ervoor te zorgen dat deze belangrijke onderwerpen goed opvallen hebben wij ze licht oranje gemaakt.
Praktijkvoorbeelden
De lesstof wordt op verschillende plaatsen in dit boek verduidelijkt met voorbeelden uit de praktijk. Deze voorbeelden worden weergegeven in een lichtblauw vlak.
Duidelijk lesmateriaal
Ter ondersteuning van de lesstof zijn vele kleurenfoto's en schema's opgenomen. Daarnaast zijn ook vele voorbeelden uit de praktijk toegevoegd.
afbeeldingicon

Gert van Loenen

Opleidingsadviseur
0346 21 74 21gvloenen@nivoo.nl