Missie

De missie van NIVOO Opleidingen is het leveren van kwalitatief hoogwaardige opleidingen, die blijvende meerwaarde bieden voor deelnemers en opdrachtgevers.

Visie
De opleidingen van NIVOO zijn erop gericht om de competenties van deelnemers te ontwikkelen, zodat ze zo goed mogelijk op hun (toekomstige) werkzaamheden worden voorbereid.

De opleidingen van NIVOO kenmerken zich door een optimale combinatie van verschillende didactische werkvormen en digitale leertechnologieën waarbij rekening wordt gehouden met de diverse leerstijlen van de deelnemers.

De opleidingen van NIVOO zijn gericht op de praktijk en worden gegeven door professionele docenten, die ruime ervaring hebben in het vakgebied.