Visie

NIVOO gelooft in een samenleving waarin mensen elkaar helpen. Helpen om vooruit te komen, te groeien, te leren. We zijn van mening dat we, ook als commerciële onderneming, verder moeten kijken dan omzet- en winstdoelstellingen. We willen betrokken zijn bij de maatschappij waar we onderdeel van uitmaken, zorgvuldig omgaan met de natuur en een helpende hand bieden waar dit nodig is.

MVO doelen

NIVOO heeft in de hoofdzaak de volgende doelen:

  • milieubewust inkopen
  • onze CO2 voetafdruk verkleinen
  • goed werkgever zijn
  • bijdragen aan onze directe omgeving
  • bijdragen aan onze indirecte omgeving
  • hulp bieden aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt

Deze doelen zijn onderstaand kort omschreven en voorzien van concrete actiepunten. Om MVO een structureel onderwerp binnen NIVOO te laten zijn, is het een vast onderwerp op het periodieke beleidsoverleg waarin de koers van NIVOO bepaald wordt.

Milieubewust inkopen

Hoewel de duurzaamheid van zaken die aangeschaft worden al langer een rol speelt, zal dit in het kader van dit MVO plan meer structuur krijgen. Bij een inkooptraject spelen natuurlijk factoren zoals prijs en kwaliteit. De component duurzaamheid is daarbij wat ons betreft onderdeel van de kwaliteit. Binnen die component kwaliteit zal meer waarde worden toegekend aan de component duurzaamheid.Om er voor te zorgen dat de verschillende alternatieven voldoende vergeleken kunnen worden, zal als vaste stap in het inkoopproces het opstellen van één of meerdere alternatieven met een meer duurzame samenstelling (t.o.v. een de gebruikelijke mogelijkheden) een voorwaarde zijn waaraan voldaan moet worden alvorens het inkoopproces kan worden afgerond.

CO2 voetstap verkleinen

Als opleider is onze CO2 voetafdruk op diverse terreinen duidelijk aanwezig. Het gebruik van papier voor lesmateriaal, de door docenten afgelegde kilometers om naar de cursuslocatie te gaan en indirect ook de kilometers die de cursisten afleggen om op cursuslocaties ter plaatse te zijn. Ook het energieverbruik in ons kantoorpand draagt bij aan de omvang van onze CO2 voetstap.

Goed werkgeverschap

Er is een sterke wens om een goede werkgever te zijn voor de mensen die bij NIVOO werken. Daar onder begrijpen we natuurlijk directe collega's, maar ook bijvoorbeeld docenten die soms meer op afstand werken. Sterker nog, ook partners, toeleveranciers en klanten zijn partijen waarmee we samenwerken en in die context als collega's zijn aan te merken. Vanuit de gedachte dat het menselijk aspect de belangrijkste en bepalende factor is in elke relatie die we hebben, is goed werkgeverschap voor ons vanzelfsprekend.

Bijdragen aan onze directe omgeving

Als landelijk werkend opleidingsinstituut hebben we niet direct een regiofunctie. Toch hebben wij onze wortels in Midden-Nederland en de randstad. We willen daarom open staan voor lokale initiatieven en inkoopmogelijkheden. Daarmee stimuleren we de lokale ondernemers en not-for-profits, maar zorgen ook voor een verkleining van de Co2 voetafdruk doordat leveringen van minder ver weg moeten worden gedaan.

Bijdragen aan onze indirecte omgeving

Ook de indirecte omgeving verdient onze aandacht. Hoewel wij onze opleidingen vrijwel uitsluitend verzorgen in het Nederlands taalgebied, maken we (net als iedereen) onderdeel uit van een groter geheel. Hoewel in de dagelijkse gang van zaken er weinig contacten danwel raakvlakken zijn met verder weg gelegen gebieden op de wereld, maken we allen onderdeel uit van hetzelfde geheel. Als opleidingsinstituut is het onze ambitie is om een not for profit organisatie te zoeken die zich bezig houdt met hulpverlening en/of ontwikkelingshulp op het gebied van onderwijs.

Hulp bieden aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt

We willen open staan voor minderheden op de arbeidsmarkt. We merken daarin op dat jonge mensen die aan het begin van het arbeidsproces staan moeite hebben om een stageplek of een baan te vinden. We willen waar mogelijk kansen bieden aan deze doelgroep. Dit doen we niet alleen door het aanbieden van een baan of stageplek. Belangrijker is nog dat de begeleiding van deze mensen degelijk wordt gedaan. Tenslotte is leren een blijvend en belangrijk onderdeel van werk. Aan het begin van de loopbaan kan dit nog sterker het geval zijn en is begeleiding daarom des te belangrijker.

Als opleidingsinstituut kunnen wij veel betekenen voor mensen die door een gebrek aan kennis weinig kans maken op de arbeidsmarkt. We werken dan ook samen met sociaal georiënteerde organisaties zoals UWV en Sociale Diensten. Soms echter zijn de bij wetgeving geregelde voorzieningen niet afdoende voor het opleidingsdoel dat sommige mensen willen bereiken om (weer) aan het werk te gaan. We kiezen er voor om mensen die in deze categorie vallen tegemoet te komen in opleidingskosten danwel gratis opleidingsplaatsen aan te bieden.