CRKBO

NIVOO staat ingeschreven in het Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs. Toetsing door het CRKBO houdt in dat u weet dat u met een instituut te maken heeft dat getoetst is op kwaliteit, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid. 

Wanneer een instituut staat ingeschreven in het register, is het daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. De erkende instituten kunnen BTW vrije opleidingen verzorgen. Dat leek ons voor veel van onze klanten een goed idee, dus hebben wij ook de toets gedaan. De uitslag van de toetsing was voor ons eerlijk gezegd geen verrassing: Met vlag en wimpel geslaagd!

Kijk op www.crkbo.nl voor meer informatie over dit register.

WAADI registratie

NIVOO is WAADI geregistreerd. Daarmee willen we onderstrepen dat wij alle zaken op het gebied van belasting en sociale premies met betrekking tot personen en/of instanties die voor ons werkzaam zijn goed hebben geregeld. Zoek op de website van de Kamer van Koophandel (kvk.nl)  op WAADI, klik op “waadi check” en vul ons KVK nummer in (30147015).

Kijk op www.kvk.nl voor meer informatie over dit register.

Kwaliteitsonderzoek

Om een indruk te kunnen geven van onze kwaliteit heeft NIVOO in oktober 2016 een kwaliteitsonderzoek laten uitvoeren door Quartz Kwaliteitsmanagement. Quartz Kwaliteitsmanagement heeft aan de hand van een uitgebreide vragenlijst, die is voorgelegd aan een groot deel van onze klanten, een uitgebreide rapportage gemaakt. Uit hun onderzoek blijkt dat onze klanten zéér tevreden zijn over onze totale dienstverlening. Op verzoek sturen wij u graag de conclusie van het rapport toe.

Cedeo erkening

Ons meest recente Cedeo onderzoek is net afgerond. En we mogen met gepaste trots weer dit kwaliteitskenmerk dragen.

Het onderzoek richtte zich op onze maatwerktrajecten. 10 van onze klanten werden steekproefsgewijs benaderd met vragen over onze dienstverlening. Al met al scoorden we 98 van de 100 te behalen punten.

Hoewel we trots zijn op deze uitkomst, weten we ook dat dit het resultaat is van samenwerking met onze klanten. Kwaliteit van opleidingen hangt nauw samen met de kwaliteit van relaties. En die vinden we heel belangrijk. Het onderzoek werd afgesloten met een leuk bezoek van een Cedeo adviseur. Het gaf ons als conclusie ook nog eens een hoge score op het gebied van Kwaliteit, Continuïteit en Bedrijfsgerichtheid.

U kunt het hele klanttevredenheidsonderzoek vinden op de Cedeo-website, klik daarvoor hier.