Loading

.

Domein II Milieu, welzijn en infrastructuur

Iedereen die in domein II Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) wil worden moet eerst de Basisbekwaamheid BOA behalen. De Basisbekwaamheid BOA bestaat uit de theoriemodule Rechtskennis en uit de praktijkmodule Gespreks- en benaderingstechnieken. 

U kunt deelnemen aan de uitgebreidere

Opleiding Basisbekwaamheid BOA

of aan de kortere

Opfriscursus Basisbekwaamheid BOA

Nadat u voor beide onderdelen van de basisopleiding bent geslaagd, ontvangt u het Getuigschrift BOA, op grond waarvan u voor 5 jaar kunt worden aangesteld. 

Permanente her- en bijscholing domein II
Nadat u bent aangesteld als BOA in domein II dient u te starten met de Permanente her- en bijscholing (PHB). De PHB bestaat uit 4 modules waarvan 2 theoretische modules en 2 pratische modules. Voor meer informatie over de PHB gaat u naar: PHB domein II.

Het Examenbureau Toezicht en Handhaving (ExTH) is momenteel samen met de nieuwe examencommissie domein II bezig met het vaststellen van de eindtermen voor de nieuwe PHB domein II.

Kleursporen
De kleursporen blijven vooralsnog bestaan. Of voor ieder kleurspoor een aparte opleidingsinhoud en examinering zal blijven bestaan, is nog niet duidelijk.

PHB-Volgsysteem
Na onze ervaringen met de uitrol van de PHB binnen domein I en III heeft NIVOO het PHB-Volgsysteem ontwikkeld. Laat uw medewerkers hierin opnemen en wij zorgen ervoor dat uw medewerkers de juiste (nieuwe) PHB modules gaan volgen en daardoor altijd voldoen aan hun vakbekwaamheid.

Opleidingsadvies op maat
Wilt u verder bijgepraat worden en/of opleidingsadvies op maat? Wij komen graag bij u langs!

bannernieuwsbrief

Wilt u bij nieuwe wijzigingen telkens als eerste op de hoogte zijn?
Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief