Hoe stel ik de identiteit vast van een verdachte, die geen identiteitsbewijs kan of wil overhandigen?
Welke plaatsen mag ik als BOA in mijn hoedanigheid van toezichthouder of als opsporingsambtenaar betreden in verband met de handhaving van de Noodverordening Covid-19?
Mag ik als toezichthouder verbaliseren voor overtreding van de Noodverordening?
Welke bevoegdheden heb ik als toezichthouder in het kader van de Noodverordening?
Welke BOA’s hebben opsporingsbevoegdheid voor de Noodverordening COVID-19?
Wie zijn toezichthouder in verband met de Noodverordening COVID-19?
Waar is overtreding van de bepalingen uit de noodverordening strafbaar gesteld en hoe worden deze afgehandeld?
Moet ik op combibon ter zake feitcode D526 (handelen in strijd met een algemeen voorschrift van politie, krachtens de Gemeentewet in buitengewone omstandigheden uitgevaardigd en afgekondigd) een sanctiebedrag invullen?
Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op →