Wijziging Beleidsregels BOA

De VNG heeft uitvraag gedaan bij gemeentes naar de behoefte die er in de praktijk is tot het wijzigen van de beleidsregels BOA. 

De G4 en G32 is bevraagd en ook zijn er via diverse VNG-fora reacties binnengekomen.

De volgende ondewerpen werden genoemd:

  • BOA's moeten bevoegd kunnen zijn in meerdere domeinen
  • BOA's willen (meer) handhaven op lichtere verkeersovertredingen
  • De PV-vergoeding moet weer worden ingevoerd
  • Geweldsbevoegheid en -middelen moet soepeler worden verstrekt
  • Informatieuitwisseling tussen BOA's moet makkelijker gemaakt worden
  • De feiten uit het Wetboek van Strafrecht die per domein zijn toegekend, moeten goed tegen het licht worden gehouden

Dit is nog maar een hoofdlijn, zie de website van VNG voor het hele artikel.

De verzamelde reacties zijn door VNG doorgegeven aan Veiligheid en Justitie ten behoeve van de eerstvolgende wijziging van de beleidsregels BOA. We wachten met enthousiasme af welke wijzigingen daadwerkelijk worden doorgevoerd!

Geschreven door: