Waarom een opleiding volgen bij NIVOO?

NIVOO is niet zo maar een opleidingsinstituut, NIVOO staat voor kwaliteit! Niet omdat ik, Kees Lit (al ruim 17 jaar docent en trainer bij NIVOO), dat zeg, maar omdat ik die kwaliteit vrijwel dagelijks ervaar. Dat is voor mij dan ook dé reden om hier werkzaam te zijn. Of het nu gaat om de inzet van de NIVOO-collega’s op kantoor in Maartensdijk, of de opleiders en trainers ‘in het veld’, de kwaliteit is hoog en die hoge kwaliteit zie ik ook terug in de slagingspercentages.

Kijkend naar de cursussen die ik zelf verzorg, dan slaagt ruim twee derde van de kandidaten in een keer. Dat is ook mijn doel als docent. Ik motiveer, stimuleer en begeleid de cursist zodanig dat hij of zij het examen in een keer succesvol kan afronden. De enkeling die zakt, slaagt vrijwel altijd in de herkansing. Natuurlijk draagt, naast de docent, ook het gebruikte cursusmateriaal bij aan die hoge slagingspercentages. De teksten in de boeken, die NIVOO overigens zelf (door)ontwikkelt, zijn goed leesbaar en vakjargon en wetteksten krijgen altijd de nodige uitleg. Ik hoor van de door mij opgeleide cursisten dat zij de elektronische leeromgeving (ELO) en de extra dagelijkse oefenopgaven enorm waarderen.

NIVOO biedt dus alle randvoorwaarden die een cursist nodig heeft om zijn of haar voortgang te kunnen monitoren. Genoeg redenen dus om te kiezen voor een opleiding bij NIVOO en als u dit doet, dan haal ik alles uit de kast om van uw opleiding een succes te maken!

Geschreven door: