Vergoeding PHB Milieu mogelijk!

Bent u een groene particuliere werkgever en maakt u kosten voor de wettelijk verplichte scholing van uw BOA's? Dan is het mogelijk om hier een vergoeding voor te ontvangen. 

 

De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) verzamelen aanvragen voor deze regeling, welke wordt vergoed door de ministeries van Economische Zaken en Veiligheid en Justitie. 

 

Wilt u een aanvraag indienen? Dan kunt u hiervoor terecht op de webpagina Vergoeding BOA opleidingen 2017. De aanvragen kunnen worden ingediend tot 15 december 2017. Als u uw aanvraag spoedig indient, wordt dit door de VBNE bijzonder op prijs gesteld.

 

Geschreven door: