Subsidie voor groene BOA’s

Er is ook in 2019 weer subsidie beschikbaar voor groene BOA’s die werkzaam zijn voor particuliere werkgevers. De subsidie is een tegemoetkoming aan de opleidingskosten, die zijn gestegen sinds er aanvullende opleidings- en bekwaamheidseisen gesteld zijn.

De subsidie is uitsluitend bedoeld voor groene BOA’s in dienst van particuliere werkgevers zoals:

 • Wildbeheereenheden
 • Sportvisserijverenigingen
 • Particuliere landgoedeigenaren
 • Natuurmonumenten
 • Provinciale landschappen
 • Particuliere terreineigenaren
 • Etc.

De particuliere werkgever komt in aanmerking voor subsidie voor de opleidingskosten van een groene BOA als:

 • de groene BOA:
 1. in het bezit is van een geldige akte in domein I of II of in opleiding is om BOA domein I of II te worden;
 2. een arbeids- of vrijwilligersovereenkomst heeft bij een particuliere werkgever;
 3. werkzaamheden verricht die gericht zijn op toezicht en handhaving van onder andere natuurwetgeving, het Wetboek van strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994, in het landelijk gebied buiten de bebouwde kom;
 • het een Opleiding basisbekwaamheid BOA of een PHB-module betreft;
 • de opleiding gevolgd wordt in de periode tussen 1 januari 2019 en 31 december2019;
 • de factuur van de opleiding uiterlijk 20 januari 2020 ingediend is bij de VBNE.

De aanvraag van de subsidie moet uiterlijk 29 juli 2019 zijn ingediend bij de VBNE (www.vbne.nl).

Bron: Staatscourant

Geschreven door:
Arjen Schellingerhout
opleidingsadviseur Handhaving