Stopheling.nl

Burgerparticipatie is nog steeds een groeiend fenomeen. In de achterliggende periode zijn er steeds meer initiatieven ontstaan waarbij de burger medeverantwoordelijk wordt gemaakt voor de veiligheid. Denk aan verkeer regelen bij evenementen, burgerwacht, signalementsrol voor burgers etcetera.

Maar ook als de burger niet actief met dit soort projecten meedraait, is er steeds meer mogelijk. Er kan ook meegewerkt worden aan een veiligere omgeving door een actieve en oplettende houding. Zo zijn er veel websites en apps waar burgers op dit terrein hun voordeel mee kunnen doen. Als veiligheidsprofessional kun je winst boeken door mensen in je netwerk hierop te wijzen.

Een mooi voorbeeld is de site www.stopheling.nl die onlangs ook via radioreclames voor het voetlicht gebracht is. Burgers krijgen hierop tips en tools om makkelijk mee te werken aan het voorkomen van heling. Maar de winst is groter. Behalve de concrete tips breng je ook het denkproces bij de burger op gang. Hoe kan het dat een fiets zò goedkoop is? Is het eigenlijk niet vreemd dat iemand die een partij smartphones verkoopt daar geen bon of kopiefactuur van heeft?

Los van het directe doel (het terugbrengen van diefstal) motiveer je mensen hierdoor ook om steeds meer een actieve rol op zich te nemen. Zo kan burgerparticipatie nòg meer groeien. Belangrijk, want zorgen voor veiligheid doen we met zijn allen!

Professionals die het stopheling-project meer ruchtbaarheid willen geven, kunnen Promotiemateriaal downloaden of folders bestellen.

Geschreven door:
Arjen Schellingerhout
Opleidingsadviseur