PHB module 4 | Methodische Aanpak Schoolverzuim

Zoals u in het nieuwsitem van collega Dirk Zwart heeft kunnen lezen is er een en ander veranderd in de PHB voor domein Onderwijs.

Bijvoorbeeld de nieuwe praktijkmodule Methodische Aanpak Schoolverzuim. (In plaats van de module Afhandeling en netwerk).

Wat wordt er behandeld tijdens de module MAS?

Tijdens de training wordt het volgende behandeld:

  • Het analyseren van een aangeboden casus op grond van de (fasen uit de) MAS.
  • Het bepalen van een plan van aanpak en het kunnen onderbouwen hiervan.
  • Het kunnen inzetten van het Signaleringsinstrument Schoolverzuim.
  • Het mondeling kunnen verantwoorden van het plan van aanpak en de gemaakte keuzes, kunnen reageren op tijdens het interview aangegeven wijzigingen in omstandigheden met betrekking tot de casus.
  • Het kunnen reflecteren op de MAS en hoe deze in de eigen beroepspraktijk wordt gehanteerd.

Meer informatie over de PHB domein Onderwijs en over de MAS vindt u op de pagina: Permanente her- en bijscholing domein 3

Wilt u een voorstel ontvangen voor de nieuwe PHB domein Onderwijs? Mail dan naar leerplicht@nivoo.nl

Geschreven door: