NIVOO op het BOA Event in Apeldoorn!

Op woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 oktober 2019 staat het BOA Event op de planning.

Wij zijn ook weer van de partij voor al uw(opleidings)vragen op het gebied van toezicht en handhaving. Bijvoorbeeld:

Domein I: cursus Incidentmanagement (IM)

Wat is het doel van de cursus Incident management?
U kunt na een verkeersincident de juiste maatregelen nemen om de weg weer zo snel mogelijk vrij te maken. Prioriteiten hierbij zijn: uw eigen veiligheid als IM-hulpverlener, de verkeersveiligheid, adequate hulp aan de slachtoffers en de doorstroming van het verkeer.

Meer informatie: Cursus IM voor BOA's


Domein II kleurspoor grijs: cursus Strafrechtelijke dossiervorming

Wat is het doel van de cursus Strafrechtelijke dossiervorming?
U heeft kennis van en inzicht in de bepalingen waarop u handhaaft als opsporingsambtenaar in de zin van:

  • hoe verbods- en gebodsbepalingen zijn geformuleerd en wat de bestanddelen zijn;
  • de eisen die de rechter stelt om tot een veroordeling te komen;
  • de eisen die het Functioneel Parket en de rechter stellen aan een correct strafdossier;
  • het rechtmatig toepassen van uw opsporingsbevoegdheden.

Meer informatie: Cursus Strafrechtelijke dossiervorming

Domein II kleurspoor groen: cursus Awb en Wet Natuurbescherming

Wat is het doel van de cursus Awb en wet Natuurbescherming?
U doet kennis op van de Algemene Wet Bestuursrecht en Wet Natuurbeschermingen weet hoe u deze moet toepassen in handhavingssituaties.

Meer informatie: Cursus Awb en wet Natuurbescherming

NIVOO helpt handhavers groeien. Benieuwd hoe we dat doen? Bezoek onze stand!

Geschreven door:
Gert van Loenen
teamleider Opleidingsadvies