NIVOO ESI samenwerking 2022

Graag delen wij u mij dat we een samenwerking zijn aangegaan met ESI. ESI is hèt toongaangevende instituut als het gaat om kennis van evenementen en crowdcontrol en helpt betrokkenen bij bouwen aan veilige publieke ruimtes en evenementen.


Vanuit deze samenwerking bieden wij de training Toezicht en Handhaving op Evenementen aan.

Tijdens deze cursus wordt de deelnemer meegenomen in het vergunningenproces en de meest voorkomende wetten en vergunningvoorschriften waar op evenementen toezicht op gehouden wordt. Tevens worden taken, rollen, bevoegdheden en ketenpartners in beeld gebracht. Deelnemers leren de theorie toepassen aan de hand van oefeningen met uiteenlopende evenementcasussen.

Warm aanbevolen!

Geschreven door:
Henk Kroon
Directeur