Nieuwe regeling voor toekennen geweldsmiddelen in de maak

Na gesprekken tussen de BOA-bonden en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat er een nieuwe regeling komen voor het uitrusten van BOA’s met geweldsmiddelen. Het noodzaakcriterium, dat nu geldt, wordt gewijzigd in een veiligheidscriterium.

Dit veiligheidscriterium gaat getoetst worden aan de hand van een veiligheidsplan. In dit veiligheidsplan dienen de risico’s in kaart gebracht te worden, ook voor de eerste minuten dat een BOA in een geweldssituatie terecht komt en wacht op backup. Als deze risico’s niet beperkt (kunnen) worden, mogen de BOA’s worden uitgerust met geweldsmiddelen.

Het is ook niet de minister die beslist of de geweldsmiddelen op basis van het veiligheidscriterium toegekend worden, maar het lokale gezag. De minister toetst de toekenning achteraf.

Bij de toekenning van geweldsmiddelen zal de korte wapenstok als eerste in aanmerking komen. Of ook pepperspray ruimhartiger toegekend gaat worden wordt nog nader onderzocht.

Deze nieuwe regeling zal vast ook vragen oproepen over de nieuwe criteria en wat te doen met RTGB-training en aftoetsing. Neem daarover gerust contact op met onze adviseurs via 0346-217421 of stuur een e-mail naar opleidingsadvies@nivoo.nl.

Geschreven door:
Arjen Schellingerhout
opleidingsadviseur Handhaving