Nieuwe PHB-cyclus domein 1 Openbare ruimte

Vanaf 1 april 2018 start de nieuwe PHB-cyclus voor domein 1 Openbare ruimte. De theoretische modules WKPV 1 en WKPV 2 worden daarin vervangen door de modules Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Generiek (WKORG) en Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Specifiek (WKORS). Alhoewel de inhoud grotendeels hetzelfde blijft, zijn een aantal opvallende verschillen het vermelden waard.

De module WKORG bevat voortaan meer lesstof over staatsrecht, de opsporingsambtenaar en de Algemene wet bestuursrecht. De strafbare feiten uit het Wetboek van Strafrecht zijn (met uitzondering van de ambtsmisdrijven en de misdrijven tegen de ambtenaar) uit deze module verdwenen.

In grote lijnen zijn de eindtermen WKORS gelijk gebleven aan de eindtermen WKPV 2. Wel is her en der de nadruk veranderd en zijn sommige artikelen niet langer in de eindtermen opgenomen. In feite is dit examen dus wat ingekort.

De praktijkmodules Sanctionerend optreden en Dienstverlening en calamiteiten zijn, met uitzondering van een kleine actualisatie, niet aangepast.

Momenteel zijn we druk bezig ons lesmateriaal te actualiseren, zodat onze cursisten ook na 1 april weer zo optimaal mogelijk op de nieuwe examens worden voorbereid.

Geschreven door:
Arjen Schellingerhout
Opleidingsadviseur