Minder straffen, meer hulp

Uit door het AD opgevraagde cijfers van de Raad voor de Rechtspraak blijkt dat er dit jaar enkele honderden leerlingen en ouders minder voor de rechter moesten verschijnen in verband met schoolverzuim.

De verwachting is dat het aantal strafzaken dit jaar rond de 2600 uitkomt, terwijl dit er vorig jaar nog 3240 waren.

Het OM en leerplichtambtenaren varen een nieuwe koers die neerkomt op minder straffen en meer hulp. Vaak is de oorzaak van spijbelgedrag dat er thuis de nodige problemen zijn. In plaats van dat er aan symptoombestrijding gedaan wordt en sommige gezinnen daardoor misschien zelfs wel verder in de problemen werden gebracht, probeert Leerplicht het spijbelen vooral bij de bron aan te pakken.

“Het is beter jongeren vooraf te laten inzien waarom het belangrijk is om naar school te gaan dan een strafzaak op te leggen.” geeft Carry Roozemond (Ingrado) in de krant aan.

Geschreven door:
Arjen Schellingerhout
opleidingsadviseur Handhaving