Meer info over PHB 2023 op ExTH site!

Beste relatie,

Inmiddels is er alweer meer bekend over de nieuwe PHB welke per 1 januari 2023 in werking zal treden.

Voor wie het nog niet gezien heeft: ExTH heeft op haar website een uitgebreide pagina geopend met veel eindtermen, informatie en veelgestelde vragen.

Examendocumenten examinering 2023 - ExTH

Op deze pagina zijn documenten geplaatst met eindtermen en examenbeschrijvingen voor de Basisbekwaamheid BOA, maar eveneens voor alle PHB-modules in de domeinen 1, 2 en 3. Ook is meer info beschikbaar over de accreditatie van opleidingen voor de 4de PHB-module in de reeks.

Uiteindelijk zijn per domein de op dit moment bekende onderwerpen voor de 4de module geplaatst.

Interessant om in ieder geval de informatie door te nemen over het domein waarin je werkzaam bent!

Uiteraard blijven wij alle informatie op de voet volgen. We werken hard aan het updaten van onze lesmaterialen en het ontwikkelen van nieuw materiaal.

Tot zover deze berichtgeving.

Met vriendelijke groet vanuit een zomers Maartensdijk,

Geschreven door:
Henk Kroon
Directeur