Handhaving in de praktijk!

Bij NIVOO richten we ons graag op de praktijk. We werken bijvoorbeeld altijd met docenten uit de praktijk. Maar ook als medewerkers op de kantoorlocatie van NIVOO willen we graag dichtbij het werk op straat blijven. Daarom lopen we af en toe ook eens met een BOA mee.

Zo mocht ik onlangs een dag meelopen met de BOA's van Gemeente Purmerend. Het werd een afwisselende dag. Aan de ene kant veel handhaving op overtredingen, aan de andere kant veel mooie contacten met de burger!

De dag begon met een warm welkom. Ik werd vermeld op het mededelingenscherm waar ook veel andere informatie op stond die voor de handhaving van belang was. Hein en Raymond zouden mij meenemen op surveillance.


Na de koffie en het aantrekken van de uitrusting, vertrokken we in een van de handhavingsauto's. Diverse meldingen die waren binnengekomen, gingen mee in de schrijfmap. Daarnaast hadden we nog een lijst bij ons met verschillende adressen van meldingen uit voorgaande dagen. Die werden bezocht om te kijken of de overtreding zich niet had herhaald.

Omdat er veel plaatsen in de stad bezocht moesten worden, legden we flinke afstanden af. Bij de adressen die we moesten bezoeken, werd natuurlijk gestopt. Maar ook zodra er onderweg bepaald gedrag werd geconstateerd, werd een stop gemaakt en het gesprek geopend. Zo werden bijvoorbeeld mensen met een niet aangelijnde hond aangesproken en ook verschillende mensen die op de stoep of op andere ongewenste plaatsen parkeerden. Als het kon werd een waarschuwing gegeven. Zoals een van de BOA’s ten slotte opmerkte: "We zijn zacht waar het kan, hard waar het moet."

De meldingen die vooraf doorgeven waren of gedurende de dag nog binnenkwamen, zijn divers: op verschillende locaties staat een caravan of camper op een hinderlijke plaats, er is (tuin)afval dat gedumpt zou zijn en we vinden zelfs een scooter die zou zijn weggegooid! Op veel plaatsen bleek het probleem al opgelost tegen de tijd dat we er aankwamen. In veel gevallen werd er even gepraat met het publiek. Of dat nu sociaal of als waarschuwing was, telkens werd een mooie balans gezocht en gevonden. Een leuk gesprek met echte interesse voor wat er speelt bij de mensen, maar ook met duidelijke waarschuwingen waar dat nodig was.

In de auto werden situaties vaak nog nabesproken. Daarbij was een duidelijke passie voor het vak merkbaar. Contact met mensen, mensen helpen, iets kunnen betekenen voor een ander waren drijfveren die telkens terugkwamen. Dat kwam ook bij ieder gesprek op straat weer duidelijk terug. Wat mooi als er zo'n duidelijke match is tussen waar je voor staat en welk vak je uitoefent!

Wat verder opviel was de mate van systeem in het werk: de planning van de mensen, het beschikbare materiaal en de procedures daaromheen, de terugkoppeling intern via communicatiemiddelen en een logboek. En ook de contacten met andere professionals waren mooi om te zien. Een veelheid van diensten en instanties werd onderweg begroet dan wel bij één van de behandelde zaken geraadpleegd of geïnformeerd.

Wat gebeurt er veel op één enkele dag. Wat wordt er veel informatie opgepikt en wat worden er veel signalen afgegeven. Wat wordt er veel verkeerd gedrag gecorrigeerd en wat worden er veel positieve gesprekken en signalen aan het publiek afgegeven. Het was echt bijzonder om mee te maken.

Raymond en Hein, hartelijk dank dat ik een dagje bij jullie in de keuken mocht kijken. Complimenten voor de manier waarop jullie in het vak staan en graag tot een volgende keer!

Henk Kroon
directeur

Geschreven door: