Loading

.

Bodycams voor handhavend Nederland

De afgelopen week was het gebruik van de bodycam weer volop in het nieuws. Onderzoek naar het gebruik van bodycams door politie, handhavers en beveiligers geeft nog niet direct een helder beeld. De discussie is weer op gang gekomen doordat de Amsterdamse politie de bodycams op grote schaal gaat inzetten. Eerder dit jaar zijn ook de handhavers van de gemeente Amsterdam gestart met een pilot voor het gebruik van bodycams bij de taxihandhaving.

Binnen de politie vinden er zo’n 32 experimenten met het gebruik van bodycams plaats, maar ook bij openbaarvervoerbedrijven wordt er geëxperimenteerd. Bedrijven zoals de NS en de RET zijn hier al volop mee bezig. Positieve en negatieve ervaringen wisselen elkaar af. Zo vragen diverse deelnemers aan de pilots zich af of de beelden ook voor andere doeleinden dan veiligheid gebruikt zullen worden. De beelden kunnen namelijk ook gebruikt worden wanneer zij zelf een keer in de fout gaan. In zo’n geval zouden de beelden dus juist tegen hen ingezet kunnen worden. De Centrale ondernemingsraad (COR) van de politie zegt dat de bodycam geen personeelsvolgsysteem moet gaan worden. Daarom is de COR hier nog over in discussie met de korpsleiding. Ditzelfde geldt voor gemeentelijke handhavers: er is nog geen duidelijk beleid opgesteld met goede privacyvoorwaarden.