Loading

Training Persoonlijke kracht‏ domein VI

Bel mij
Offerte aanvragen
Neem een optie
Handhaving WIT iconInschrijven

 

 

persoonlijkekracht

Duur:
1 dag en 1 dagdeel
Tijd:

dag 1 09.30 - 16.30 uur
dag 2 09.00 - 12.30 uur of 13.00 - 16.30

Plaats(en):
Open inschrijving: Utrecht
Incompany: Waar u maar wilt
Investering:
Open inschrijving: 
Incompany: Wij doen u graag een opleidingsvoorstel op maat
Data:
Open inschrijving: 
Incompany: Wanneer u maar wilt
 

Iedereen heeft sterke en minder sterke eigenschappen. Ook u zult vast wel eens tegen een drempel lopen in uw dagelijkse werkzaamheden. Hoe komt u over zo'n drempel heen? Hoe verlegt u uw grenzen?

Daar gaat u tijdens de Training Persoonlijke kracht aan werken. U wordt door de trainer gecoached bij het verleggen van uw grenzen. Er wordt met u overlegd aan welke punten gewerkt kan worden en daar gaat u mee aan de slag. Uiteindelijk zal dit resulteren in een daadkrachtiger en zelfverzekerder optreden, iets waar u iedere dag plezier van gaat hebben!

Doelgroep.

De training is bestemd voor iedereen , die assertief, daadkrachtig en zelfverzekerd willen leren optreden.

Doel

De training heeft als doel de persoonlijke kracht van de cursisten te vergroten. Zij leren assertief, daadkrachtig en zelfverzekerd op te treden in diverse situaties zoals: werkoverleggen, vergaderingen, presentaties, contacten met ketenpartners en bij het maken van contact in de publieke ruimte.

Inhoud

Voorafgaand aan de training wordt er een inventarisatie gedaan onder de deelnemers, aan de hand van een korte vragenlijst, over problemen/moeilijke situaties die zij zelf ondervinden tijdens hun dagelijkse werkzaamheden en waaraan zij het liefst willen werken.

Dag 1
Op de eerste dag wordt ingegaan op de persoonlijke kracht in het algemeen. Er wordt heel persoonlijk per deelnemer bekeken (o.a. aan de hand van de ingevulde vragenlijst) waaraan hij/zij kan werken. Persoonlijke bezwaren, sociale angsten en sociale vaardigheden worden aangepakt. De deelnemers ontvangen hierbij de juiste handvatten om gemakkelijker en krachtig in het openbaar op te treden.

In de middag gaan de deelnemers dit optreden ook laten zien aan de hand van pitches, die zij moet geven voor de groep. Na iedere pitch krijgt de cursist tips en feedback van de trainer en de medecursisten.

Na deze eerste dag gaan de deelnemers de opgedane kennis in de praktijk toepassen. Na enkele weken volgt de terugkomdag.

Dag 2
Op dag twee vindt de terugkoppeling plaats van de ervaringen in de praktijk. Aan de hand hiervan zal er verder getraind worden aan hun persoonlijke kracht.

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u een NIVOO-certificaat als bewijs van deelname.

Aantal deelnemers

Aan één training kan door maximaal twaalf personen worden deelgenomen.

Ook interessant voor u?

Training Fysieke weerbaarheid
Basistraining Omgaan met jeugd en straatgedrag
Workshop Omgaan met lastig publiek
Workshop Omgaan met agressie

Bel mij
Offerte aanvragen
Neem een optie
Handhaving WIT iconInschrijven