Loading

.

RTGB domein IV

Bel mij
Offerte aanvragen
Neem een optie
Handhaving WIT iconInschrijven
Download de brochure voor extra informatie
 
Duur:
3 dagen, inclusief toetsing
Tijd:
09.30 - 16.30 uur
Plaats(en):

Open inschrijving: Amsterdam
Incompany: Waar u maar wilt

Investering:

Open inschrijving: € 821,-
*Extra dagdeel: € 160,-
Examenkosten: € 158,-

Incompany: Wij doen u graag een passend voorstel

Data:

Open inschrijving: De cursusdata kunt u hier vinden

* Ochtendtraining van 9.30 uur - 12.30 uur, alleen voor geweldscategorie 3 en 4 (handboeien en wapenstok)

Incompany: Wanneer u maar wilt

Buitengewoon opsporingsambtenaren met geweldsbevoegdheid moeten hiervoor ieder jaar opnieuw getoetst worden. Los van deze verplichting is het natuurlijk goed om getraind te blijven in het toepassen van geweld. Ook het gebruik van geweldsmiddelen vereist een grondig stuk training. 

Sinds 2011 is de RTGB toetsing aangepast. Waar eerst meer de nadruk lag op de feitelijke vaardigheden en handelingen, wordt nu ook meer rekening gehouden met de communicatie en benadering. Hoe gaat men een situatie in, hoe borg je veiligheid en voorkom je escalatie? Vervolgens wordt ook getoetst in het toepassen van geweld. Tenslotte kan een situatie altijd uit de hand lopen!

Doel 

De cursus bereidt enerzijds voor op het landelijk erkende examen vanuit de Politieacademie. Minstens zo belangrijk is dat men na de cursus vaardig is in het omgaan en toepassen van geweld en, indien van toepassing, geweldsmiddelen.

De toets dient om vast te stellen, dat de BOA voldoet aan de eisen die de Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon opsporingsambtenaar en ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten stelt met betrekking tot de uitoefening van de geweldsbevoegdheid.

Inhoud

De cursus RTGB wordt gedurende 3 weken verzorgd op 1 dag per week. De eerste 2 weken beginnen we ’s ochtends en ’s middags met de theorie van de geweldsbeheersing, waarna in de dojo de AZ-vaardigheden in koppels worden geoefend. De trainer gaat daarbij elk dagdeel een stukje verder, maar herhaalt ook steeds het eerder geleerde.

Wanneer men in geweldscategorie 3 (handboeien) of 3 en 4 (handboeien en wapenstok) valt, wordt een dagdeel extra oefening ingepland.Tijdens de cursus met open inschrijving wordt niet getraind met pepperspray, bij incompany cursussen is dit bespreekbaar.

De cursus RTGB bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Theorie Geweldsbeheersing (GB)
  • Trainen van Aanhoudings- en zelfverdedingingstechnieken (AZ)
  • Opbrengtechnieken
  • Bevrijdingstechnieken
  • Indien van toepassing, gebruik van geweldmiddelen
Toetsing

Op de laatste cursusdag neemt de trainer ’s ochtends alle belangrijke onderdelen uit de theorie van de geweldsbeheersing nog eens door, waarna een examinator van het examenbureau de officiële toets afneemt.
De middag verloopt vrijwel identiek, maar dan met betrekking tot de AZ-vaardigheden. De trainer zet met de cursisten alle puntjes nog eens op de i, waarna twee examinatoren van het examenbureau de officiële toets afnemen.

Examengeld

Het examenbureau brengt voor de toetsing per deelnemer de volgende bedragen in rekening: voor de GB toets  en voor de AZ toets . Wij berekenen deze bedragen zonder opslag aan u door.

BOA-net

U leert veel tijdens de cursusdagen, maar u studeert ook thuis uit uw cursusboek. Daarbij heeft u ondersteuning van onze digitale leeromgeving BOA-net. Via uw persoonlijke inlogcode krijgt u toegang tot de informatie over uw cursus, zoals data, tijden en locatie. Daarnaast kunt u via BOA-net een aantal oefentoetsen en proefexamens maken, terwijl u er ook alle AZ-houdingen aantreft, waar nodig met detailfoto’s.

Verklaring

Voor elke deelnemer, die voor de kennistoets een voldoende scoort en die naar het oordeel van de toetser tijdens de toets voldoende blijk geeft van kennis en vaardigheid omtrent de geweldsbeheersing, verstrekt de toetser een verklaring. De werkgever en cursist ontvangen een kopie van deze verklaring. Het origineel wordt door NIVOO op de voorgeschreven wijze gearchiveerd.

De prijzen zijn vrijgesteld van BTW, inclusief al het benodigde cursusmateriaal, gebruik BOA-net, koffie, thee en lunch, exclusief  examengeld

 

Bel mij
Offerte aanvragen
Neem een optie
Handhaving WIT iconInschrijven
Download de brochure voor extra informatie