Loading

PHB Domein II

Bel mij
Offerte aanvragen
Neem een optie
Handhaving WIT iconInschrijven


Het Examenbureau Toezicht en Handhaving (ExTH) is momenteel samen met de nieuwe examencommissie domein II bezig met het vaststellen van de eindtermen voor de nieuwe Permanente her- en bijscholing (PHB) domein II.

U vindt hier de informatie die tot nu toe bekend is gemaakt vanuit ExTH.Wij zijn op dit moment bezig met het ontwikkelen van de verschillende modules op basis van de tot nu toe bekend gemaakte eindtermen.

De PHB domein II Milieu, welzijn en infrastructuur bestaat uit de volgende 4 modules:

De PHB Milieu bevat twee theoretische modules, te weten WKMG en WKMS. In de module WKMG komen diverse onderdelen uit de Basisbekwaamheid BOA terug zoals het Besluit BOA, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht. In de module WKMS is er ondermeer aandacht voor het bestuursrecht en de WED.

Daarnaast zijn er 2 praktische modules. In de derde module wordt de cursist getraind in het aanspreken van (mogelijke) overtreders, het beoordelen van een handhavingssituatie, en het afhandelen van de betreffende situatie middels een proces-verbaal. De inhoud voor module 4 is het minst concreet. Op dit moment wordt er gedacht aan een module met wet- en regelgeving en vaardigheden per kleurspoor.

Examinering

In navolging van de domeinen Openbare Ruimte en Onderwijs gaat Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH) uit Amersfoort ook de examens voor de PHB Milieu afnemen.De theoriemodules WKMG en WKMS worden beide getoetst door het beantwoorden van meerkeuzevragen op de computer.

De praktijkmodules worden getoetst met een praktijkexamen, waarin de kandidaat toont hoe hij op de juiste wijze optreedt in een praktijkcasus met een acteur. Daarnaast zal er een proces-verbaal bij de derde module en waarschijnlijk een rapportage bij de vierde module moeten worden gemaakt.

Nieuwe BOA's

Nieuwe BOA's in domein II volgden tot nu toe nadat zij de Basisbekwaamheid BOA behaald hadden de Vervolgopleiding Milieu. Door ExTH is bekend gemaakt dat deze vervolgopleiding komt te vervallen en dat alle nieuwe BOA's direct instromen in de PHB, net zoals dit in domein I en III het geval is.

Overgangsperiode naar de nieuwe PHB

Vanwege de overgang naar de nieuwe PHB is er een overgangsperiode tot aan de verloopdatum van uw akte. Totdat uw akte verloopt kunt u zelf bepalen welke module(s) u wilt volgen, waarbij u er vanuit kunt gaan dat u vier certificaten moet hebben om de akte te kunnen verlengen. Of dit certificaten zijn van de oude of de nieuwe PHB, dat maakt niet uit, mits ze maar niet ouder zijn dan 5 jaar op de datum van de verlenging.

Kleursporen

De kleursporen blijven vooralsnog bestaan. Of voor ieder kleurspoor een aparte opleidingsinhoud en examinering zal blijven bestaan, is nog niet duidelijk.

PHB-Volgsysteem

Na onze ervaringen met de uitrol van de PHB binnen domein I en III heeft NIVOO het PHB-Volgsysteem ontwikkeld. Laat uw medewerkers hierin opnemen en wij zorgen ervoor dat uw medewerkers de juiste (nieuwe) PHB modules gaan volgen en daardoor altijd voldoen aan hun vakbekwaamheid.

 

bannernieuwsbrief

Wilt u bij nieuwe wijzigingen telkens als eerste op de hoogte zijn? 
Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief

Bel mij
Offerte aanvragen
Neem een optie
Handhaving WIT iconInschrijven