Loading

.

Basisbekwaamheid BOA en PHB domein I

Inleiding

1 oktober 2012 is een belangrijke datum voor de BOA's in domein I Openbare ruimte (OR). Tot die datum moest elke BOA OR elke 5 jaar opnieuw examen doen en het getuigschrift behalen om zijn of haar opsporingsbevoegdheid te verlengen. Na 1 oktober 2012 is dat niet langer het geval.

Er blijft wel een basisexamen Rechtskennis, maar het onderdeel Proces-verbaal vervalt en er komt een praktisch onderdeel Gespreks- en benaderingstechnieken bij.

De grootste verandering komt daarna. De BOA OR gaat dan deelnemen aan de permanente her- en bijscholing (PHB), waarbij in 5 jaar tijd 4 modules behaald moeten worden om de opsporingsbevoegdheid te kunnen verlengen.

Uiteraard heeft NIVOO hierop ingespeeld door voor zowel de basis BOA-bekwaamheid als de PHB passende opleidingen te ontwikkelen. U treft informatie over de verschillende modules die onderdeel van de nieuwe opleidingen uitmaken, hieronder aan. Door op een module te klikken kunt u de informatie van dat onderdeel inzien en zich aansluitend direct inschrijven.

Zoals u bij de oude opleiding van ons gewend was, hebben we ook nu weer een uitgebreide opleiding, waarin de totale lesstof uitgebreid gedoceerd en gerepeteerd wordt en een opfriscursus, die grotendeels uit zelfstudie bestaat.

Klik op één van de balken hieronder voor uitgebreide informatie over het betreffende onderwerp.

Basisbekwaamheid BOA domein I

Iedereen, die BOA wil worden, en iedere BOA die zijn of haar opsporingsbevoegdheid wil verlengen volgt 1 keer de basisopleiding, die bestaat uit de theoriemodule Rechtskennis en uit de praktijkmodule Gespreks- en benaderingstechnieken. In de overgangsfase, die duurt tot 1 april 2013, kunt u ook nog gebruik maken van het getuigschrift dat u bij het oude BOA-examen hebt behaald.

Nadat u voor beide onderdelen van de basisopleiding bent geslaagd, ontvangt u het Getuigschrift BOA, op grond waarvan u voor 5 jaar kunt worden aangesteld. In het eerste jaar na aanstelling of na verlenging van uw opsporingsbevoegdheid begint u met de PHB.

Opleiding Basisbekwaamheid BOA

Als u BOA wilt worden en nog niet eerder aan een opleiding deelnam, maar ook als u al langer BOA bent, maar bij de periodieke examens de nodige moeite had om de lesstof onder de knie te krijgen, dan is dit de juiste keus. De Opleiding Basisbekwaamheid BOA duurt 10 dagen en bestaat uit de theoriemodule Rechtskennis (7 dagen) en de praktijkmodule Gespreks- en benaderingstechnieken (3 dagen).

Opfriscursus Basisbekwaamheid BOA

Als u al langer BOA bent en bij de periodieke examens weinig of geen moeite had om u de lesstof eigen te maken, dat kan deze opfriscursus een goede keus zijn. De Opfriscursus Basisbekwaamheid BOA duurt 7 dagen en bestaat uit de theoriemodule Rechtskennis (5 dagen) en de praktijkmodule Gespreks- en benaderingstechnieken (2 dagen).

Wilt u zich de totale lesstof liever nog een keer helemaal laten uitleggen, kies dan voor de Opleiding Basisbekwaamheid BOA.

Verlengen opsporingsbevoegdheid en start opleiding

Als u uw opsporingsbevoegdheid moet verlengen, dient de basisbekwaamheid maximaal een jaar voor het verlopen van de akte te worden behaald. Indien dit eerder gebeurt, wordt de akte met 5 jaar verlengd vanaf de datum op het bekwaamheidscertificaat, in plaats van de datum waarop de voorgaande akte eindigt.
Begin dus niet te vroeg, maar ook niet te laat met de opleiding voor het behalen van de basisbekwaamheid.
Wij adviseren u als volgt:

Het jaar waarin de akte verloopt Het voorafgaande jaar
akte verloopt in de eerste helft van het jaar start opleiding in de eerste helft van het voorafgaande jaar
akte verloopt in de tweede helft van het jaar start opleiding in de tweede helft van het voorafgaande jaar

Wij kunnen voor uw gehele team een planning opstellen, waarin precies staat vermeld wie op welk moment welke module moet volgen. U bent er dan van verzekerd dat al uw BOA's tijdig voor het verlengen van hun opsporingsbevoegdheid zijn opgeleid. Als u van deze service gebruik wilt maken, neem dan contact op met onze opleidingsadviseur Handhaving, die met het tijdig inplannen van de basis BOA-bekwaamheid en de PHB inmiddels de nodige ervaring heeft.

PHB domein I

In het eerste jaar nadat iemand is aangesteld als BOA of nadat de opsporingsbevoegdheid als BOA is verlengd, moet worden begonnen met de PHB. De PHB bestaat uit 4 modules, die in 5 jaar tijd moeten worden behaald. Het is de bedoeling gedurende de eerste 4 jaar elk jaar deel te nemen aan 1 module. Het vijfde jaar is dan een vrij jaar.

De PHB bestaat uit de modules:

  1. WKPV I - Strafrecht (2 dagen)
  2. WKPV II - Bijzondere wetten en APV (3 dagen)
  3. Sanctionerend optreden (3 dagen)
  4. Dienstverlening en calamiteiten (2 dagen)
Deelname aan de PHB

Deelname door alle BOA's van één gemeente aan dezelfde PHB zal waarschijnlijk niet voorkomen, of alle BOA's moeten op dezelfde datum beëdigd zijn. In het eerste jaar na aanstelling als BOA, dan wel het eerste jaar nadat de BOA-bevoegdheid is verlengd, begint de PHB. Veelal zal dat deelname aan een PHB met open inschrijving betekenen. NIVOO verzorgt deze PHB's met open inschrijving in een aantal vaste cursusplaatsen, verdeeld over het hele land.

Inhoud van de PHB

De PHB start met twee theoretische modules, te weten WKPV I en II. WKPV staat voor Wettelijk Kader Publieke Veiligheid en wijst heen naar het Kwalificatiedossier Handhaver Toezicht en Veiligheid, waar de PHB op gegrondvest is. WKPV I bevat een aantal misdrijven en overtredingen en WKPV II een aantal bijzondere wetten en gemeentelijke bepalingen, waarvoor de BOA OR opsporingsbevoegdheid kan krijgen.
Na deze twee theoretische modules, die in jaar één en twee (na het behalen of verlengen van de akte) moeten worden afgerond, volgen twee praktijkmodules. Deze moeten in jaar drie en vier worden afgerond.

Het betreft de onderdelen Sanctionerend optreden en Dienstverlening en calamiteiten. In het eerste onderdeel wordt getraind in het aanspreken van (mogelijke) overtreders, het beoordelen van een handhavingssituatie, het vaststellen of men bevoegd is op te treden en het afhandelen van de betreffende situatie.

De module Dienstverlening en calamiteiten gaat over het optreden en handelen bij ongevallen en calamiteiten en over dienstverlening.

Beide modules worden met trainingsacteur verzorgd.

Gevolgen van zakken tijdens de PHB

Theorie-onderdeel WKPV I
Als de kandidaat in jaar 1 zakt voor WKPV I, moet hij dat onderdeel in jaar 1 of uiterlijk in jaar 2 herkansen. In jaar 2 moet hij ook WKPV II doen.

Theorie-onderdeel WKPV II
Als de kandidaat in jaar 2 zakt voor WKPV II, moet hij dat onderdeel in jaar 2 of uiterlijk in jaar 3 herkansen. In jaar 3 moet hij ook Sanctionerend optreden doen.

Praktijkonderdeel Sanctionerend optreden
Als de kandidaat in jaar 3 zakt voor Sanctionerend optreden, moet hij dat onderdeel in jaar 3 of uiterlijk in jaar 4 herkansen. In jaar 4 moet hij ook Dienstverlening en calamiteiten doen.

Praktijkonderdeel Dienstverlening en calamiteiten
Als de kandidaat in jaar 4 zakt voor Dienstverlening en calamiteiten, moet hij dat onderdeel in jaar 4 of uiterlijk in jaar 5 herkansen. Als de kandidaat in jaar 4 slaagt voor Dienstverlening, is hij in jaar 5 vrij.

Elke module binnen twee jaar behalen, anders vervalt opsporingsbevoegdheid
Elk onderdeel van de PHB moet steeds binnen maximaal 2 jaar worden behaald volgens onderstaande schema

Module Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5
WKPV I - Strafrecht          
WKPV II - Bijzondere wetten en APV          
Sanctionerend optreden          
Dienstverlening en calamiteiten          

Lukt het niet om steeds binnen 2 jaar een module te behalen dan wordt niet langer voldaan aan de bekwaamheidseis en vervalt de opsporingsbevoegdheid.

Verlenging opsporingsbevoegdheid

Als de kandidaat voor alle 4 PHB-onderdelen slaagt, wordt na 5 jaar zijn akte van opsporingsbevoegdheid voor 5 jaar verlengd. Hierbij geldt, dat de laatste module maximaal 2 jaar voor het verlopen van de akte moet zijn behaald. Eerder mag niet. Het is dus niet toegestaan de modules versneld te volgen. De eerste 4 jaar wordt elk jaar 1 module gevolgd. Als u voor alle modules slaagt bent u keurig op tijd klaar voor het verlengen van uw akte klaar. En zakt u onverhoopt voor de vierde module, dan is er ruimschoots de tijd om nog een keer opnieuw examen te doen.

Start opleiding

Begin niet te vroeg, maar ook niet te laat met de modules. Wij adviseren u als volgt:

Het jaar waarin aanstelling plaatsvindt of de akte wordt verlengd Start eerste module
aanstelling/verlenging in de eerste helft van het jaar in de tweede helft van hetzelfde jaar
aanstelling/verlenging in de tweede helft van het jaar in de eerste helft van het volgende jaar

Wij kunnen voor uw gehele team een planning opstellen, waarin precies staat vermeld wie op welk moment welke module moet volgen. U bent er dan van verzekerd dat al uw BOA's tijdig voor het verlengen van hun opsporingsbevoegdheid zijn opgeleid. Als u van deze service gebruik wilt maken, neem dan contact op met onze opleidingsadviseur Handhaving, die met het tijdig inplannen van de basis BOA-bekwaamheid en de PHB inmiddels de nodige ervaring heeft.