Loading

.

PHB domein I

Bel mij
Offerte aanvragen
Neem een optie
Handhaving WIT iconInschrijven


In het eerste jaar nadat u bent aangesteld als BOA of nadat uw opsporingsbevoegdheid als BOA is verlengd, begint u met de PHB. De PHB bestaat uit 4 modules, die u in 5 jaar tijd moet behalen. In de Beleidsregels BOA is opgenomen dat het eerste onderdeel binnen 2 jaar behaald moet zijn, in jaar drie moet u 2 onderdelen behaald hebben, in jaar vier heeft u 3 onderdelen behaald en in jaar 5 heeft u alle onderdelen met een positief resultaat afgerond.

De PHB bestaat uit de modules:

De PHB start met twee theoretische onderdelen, te weten WKPV I en II. WKPV staat voor Wettelijk Kader Publieke Veiligheid en wijst heen naar het Kwalificatiedossier Handhaver Toezicht en Veiligheid, waar de PHB op gegrondvest is. WKPV I bevat een aantal misdrijven en overtredingen en WKPV II een aantal bijzondere wetten en gemeentelijke bepalingen, waarvoor de BOA OR opsporingsbevoegdheid kan krijgen.
Na deze twee theoretische modules, die in jaar één en twee (na het behalen of verlengen van de akte) moeten worden afgerond, volgen twee praktijkmodules. Deze worden in jaar drie en vier afgerond.

Het betreft de modules Sanctionerend optreden en Dienstverlening en calamiteiten. In de eerste module wordt getraind in het aanspreken van (mogelijke) overtreders, het beoordelen van een handhavingssituatie, het vaststellen of men bevoegd is op te treden en het afhandelen van de betreffende situatie.

De module Dienstverlening en calamiteiten houdt zich met name bezig met het optreden en handelen bij ongevallen en calamiteiten en bij dienstverlening.

Toetsing

De theoriemodules WKPV I en WKPV II worden beide getoetst door het beantwoorden van meerkeuzevragen op de computer.

De praktijkmodules worden getoetst met een praktijkexamen, waarin de kandidaat toont hoe hij op de juiste wijze optreedt in een praktijkcasus met een acteur. Bij de module Sanctionerend optreden moet daarnaast een combibon worden ingevuld, terwijl bij de module Dienstverlening en calamiteiten ook een rapportage moet worden geschreven.

Al deze examens worden gefaciliteerd door het Examenbureau Toezicht en Handhaving (ExTH).


Bel mij
Offerte aanvragen
Neem een optie
Handhaving WIT iconInschrijven