Loading

Incident management(IM) voor BOA's

Bel mij
Offerte aanvragen
 

incident management auto boa weg afzettingen

Duur:
1 dag
Tijd:
09.30 - 16.30 uur
Plaats(en):

Incompany: Waar u maar wilt

Investering:

Incompany: Wij doen u graag opleidingsvoorstel op maat

Data:

Wanneer u maar wilt!


Vooropleiding

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze minimaal de Cursus Verkeersregelaar hebben gevolgd.

Doel

Het nemen van maatregelen om zo snel mogelijk het verkeer weer vrij te maken nadat er een incident heeft plaatsgevonden. Prioriteit hierbij is de eigen veiligheid van de IM-hulpverlener, de verkeersveiligheid, adequate hulp aan de slachtoffers en de doorstroming van het verkeer.

Doelgroep

De themadag is bestemd voor BOA's die tijdens hun werkzaamheden te maken kunnen krijgen met verkeersincidenten.

Inhoud

Tijdens deze Themadag Incident Management leert u als BOA om te gaan met eerste hulp bij incidenten. Omdat u als BOA vaak al aanwezig bent ‘in de wijk’, bent u vaak snel (en als eerste) ter plaatse op het moment dat er een incident plaatsvindt. Maar wat als u er eenmaal bent, wat dan? Waar moet u op letten, wie moet u inschakelen, op welke afstand van het incident zet u uw auto neer, Heeft u al met uw collega afgesproken wie wat doet, moet u pionnen neerzetten en zo ja, waar? Wat doet u als er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn? Deze en nog vele andere punten komen aan bod tijdens deze themadag, zodat u enerzijds zelf veilig kunt werken en anderzijds veiligheid creëert voor het slachtoffer, eventuele andere hulpdiensten en de weggebruikers.

Programma

De volgende onderdelen worden behandeld:

 • Wat is incident management?
  Incident Management is, volgens de Beleidsregels incident management Rijkswaterstaat, het geheel van maatregelen, die beogen de weg zo snel mogelijk voor het verkeer vrij te maken nadat een incident heeft plaatsgevonden. Dit gebeurt met inachtneming van de verkeersveiligheid, de behartiging van belangen van mogelijke slachtoffers en de beheersing van de ontstane schade. Onder incidenten vallen alle gebeurtenissen die de capaciteit van de weg nadelig beïnvloeden, zoals ongevallen, pechgevallen op de rijbaan, afgevallen lading en gestrande voertuigen.
 • Gevaarlijke stoffen
  Het bewust worden hoe je snel gevaarlijke stoffen herkent en welke maatregelen je moet nemen als eerstelijns hulpverlener.
 • Beveiliging (auto, kleding, etc)
  Het bewust worden als eerstelijns hulpverlener hoe u uw eigen en andermans veiligheid zoveel mogelijk kunt waarborgen. Hierdoor wordt u duidelijk gemaakt hoe u uw voertuigen moet plaatsen en vooral ook waarom, maar ook waaraan bijvoorbeeld uw kleding en uitrusting moeten voldoen om veilig te kunnen werken.
 • De 4 V’s
  Door op een ongevalslocatie te handelen volgens de 4 V’s (voertuig plaatsen, veiligheid regelen, verkennen van het incident, vervolgstappen regelen), weet je zeker dat je op een vaste, maar vooral veilige, uniforme en gestructureerde wijze de ongevalslocatie benaderd.
 • Schouwkaart
  Door de schouwkaart te gebruiken, kun je op een eenvoudige manier de juiste informatie doorgeven aan de meldkamer, zodat deze de noodzakelijke, maar vooral ook de juiste, diensten naar de plaats van het ongeval kunnen sturen.
 • Afstanden
  Door je bewust te worden van snelheden en afstanden, weet je ook waarom een bepaalde afstand gebruikt moet worden voor de afzetting om veilig te kunnen werken.
 • Aan-/ afvoerroutes
  Het bewust worden waar voertuigen moeten worden opgesteld, zodat je de noodzakelijke aan en afvoerroutes kunt garanderen van vrij verkeer voor de hulpdiensten.
 • Rijbaanafsluiting
  In een vroeg stadium van een incident moet je beslissen of je wel of niet gaat voor een rijbaanafsluiting. Dit kan voor het overige wegennet namelijk behoorlijke consequenties hebben. Echter neem je deze beslissing niet op tijd, dan kan dit juist ook weer negatieve effecten hebben op het wegennet, maar ook op bijvoorbeeld het sporenonderzoek.

twee autos incident management

Ook interresant voor u?

Cursus Verkeersregelaar
Opfriscursus verkeersregelaar
Webshop Verkeersregelaar

Workshop Omgaan met agressie

 

Bel mij
Offerte aanvragen