Loading

.

Domein I Openbare Ruimte

Onder domein I vallen met name de openbare ruimte BOA's die werkzaam zijn in dienst van een gemeente voor binnen- en buitengebied ter bestrijding van kleine ergernissen, overlast en de relatief eenvoudige milieuzaken. Ook de zogenaamde inhuurboa's vallen onder dit domein.

Iedereen, die in domein I BOA wil worden, en iedere BOA die in dit domein zijn of haar opsporingsbevoegdheid wil verlengen volgt 1 keer de basisopleiding, die bestaat uit de theoriemodule Rechtskennis en uit de praktijkmodule Gespreks- en benaderingstechnieken. Dit geldt ook voor de domein I inhuur-BOA's. U heeft de keus uit 2 varianten:  

  1. deelnemen aan de uitgebreidere Opleiding Basisbekwaamheid BOA of
  2. deelnemen aan de kortere Opfriscursus Basisbekwaamheid BOA.

Nadat u voor beide onderdelen van de basisopleiding bent geslaagd, ontvangt u het Getuigschrift BOA, op grond waarvan u voor 5 jaar kunt worden aangesteld. In het eerste jaar na aanstelling of na verlenging van uw opsporingsbevoegdheid begint u met de Permanente her- en bijscholing Openbare Ruimte. PHB), die uit 4 modules bestaat.

Inhuur-BOA's

Alle bijzonderheden voor (bezoldigde) BOA's OR in domein I gelden sinds 1 januari 2014 ook voor inhuur-BOA's. Door de Wijzigingscirculaire buitengewoon opsporingsambtenaar van 20 december 2013 (Stcrt 2013 nr 35671) is het onderscheid tussen in vaste dienst zijnde bezoldigde BOA's en inhuur-BOA's vervallen. Dit betekent dat het inhuren van BOA's met ingang van 1 januari 2014 mogelijk is voor alle bevoegdheden uit domein I. Daardoor moeten inhuur-BOA's vanaf die datum ook aan dezelfde basis- en vervolgopleidingen deelnemen en dezelfde examens afleggen als de bezoldigde BOA's. Alle BOA's in domein I voldoen dan aan dezelfde bekwaamheidseisen.

Lees hier alle bijzonderheden over de Basisbekwaamheid BOA en PHB domein I.